Koszyk

Zwroty i reklamacje

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

PPUH Inter Meble
Mickiewicza 11
63-645 Opatów
info@intermeble24.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

.............................................................................................................................................................


Data zawarcia umowy ....................................................

Data odbioru .................................................................


Imię i nazwisko..............................................................


Adres.............................................................................


Data.............................................................................